Handelsbetingelser

1. KØB HOS Toolster

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Toolster, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Toolster.

Toolster opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillings tidspunktet, er den gældende bestillings pris.

4. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Toolster's grossister.


BEMÆRK at der op til højtider, helligdage og ferie kan forekomme længer leveringstider.

5. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med tekste "Afbestilling" indsat  emnelinjen. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling" indsat i emnelinjen. Afbestilling bør ske inden kl. 14 samme dag, som bestillingen er foretaget.

6. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort
 • Visa
 • MasterCard  
 • Sparxpress
 • MobilePay


Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens rets stilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

OBS!    Ved betaling med EAN (Offentlig fakturering) pålægges et administrationsgebyr på 200 kr., såfremt Toolster skal ændre fakturaen på baggrund af manglende informationer ved bestilling.

7. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Toolster. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

8. Ved Fragtskade

Ved skader på emballagen er det vigtigt, at du gør indsigelse overfor transportøren ved modtagelsen. Ved at kvittere for modtagelsen tilkendegiver du, at varen var uden skader og mangler.

Skjulte fragtskader – Hvad gør jeg?
Risikoen for fragtskader er der altid ved modtagelse af pakker. Derfor er det vigtigt, at du seneste 2 dage efter modtagelsen tjekker, at varen er i forventet stand. Hvis dette ikke er tilfældet, skal dette reklameres til os. Reklamationen skal ske over e-mail, hvor der er vedhæftet billeder af skaden.

Toolster har behov for billeder af:
- Fotos af alle pakkens udvendige flader.
- Fotos af den samlede indvendige beskyttelse.
- Vi skal kunne se den påsatte GLS label på et af billederne af emballagen.
- Fotos af selve skaden på produktet.

Det er vigtigt, at alt emballage samt vare gemmes og ikke tages i brug, indtil sagen er afsluttet.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Toolster inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Toolster’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto samt pakker sendt til pakkeshops nægtes modtaget af Toolster.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Toolster, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Toolster ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købs tidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Toolster skal være forsvarligt indpakket.

Toolster anbefaler, at varen returneres via pakkepost, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i pakkepostens system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Toolster. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Toolster, at De retter henvendelse til Toolster på mail info@toolster.dk eller på telefon 97151500.

12. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
• Toolster forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
   Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
   Der på løber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamations retten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påføre sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.
6. PRICERUNNER KØBSGARANTI

6. PRICERUNNER KØBSGARANTI

Få dit køb sikret op til 50.000 kroner, hvis noget skulle gå galt i forbindelse med dit køb. Som medlem på PriceRunner får du altid Købsgaranti hos os. Denne ydelse koster intet og gælder for alle registrerede medlemmer på PriceRunner.

Købsgarantien gælder for privatpersoner, der er bosiddende i Danmark, og den gør sig gældende, i så fald butikker ikke påtager sig deres lovbestemte ansvar inden for 60 dage efter et køb.

For dig, der ikke er medlem på PriceRunner og har besøgt os via deres tjeneste, så kan du stadig få dit køb sikret gennem Købsgarantien. Det eneste, du behøver at gøre, er inden for en time at registrere dig på deres hjemmeside. Det er gratis og tager kun et øjeblik. Besøg PriceRunner for at få gratis Købsgaranti

Hvis du ønsker, at dit køb skal blive omfattet af Købsgarantien, skal din bestilling være adresseret til dig som privatperson. Med Købsgarantien får du erstatning, hvis en vare er beskadiget, hvis en vare mangler ved levering, hvis levering af varen udebliver eller hvis varen er forkert eller fejlbehæftet.

Du får kun erstatning for den direkte økonomiske skade, du har lidt, anskaffelsesomkostninger og fragtudgifter. PriceRunner Købsgaranti omfatter altså ikke erstatning for andre direkte eller indirekte omkostninger, værditab eller udeblevne indtægter.

På PriceRunner finder du en liste med kategorier, der ikke er omfattet af garantien, samt de gældende vilkår.

Ja tak, send mig til PriceRunner for registrering af Købsgaranti op til 50.000 kroner!

FORTRYDELSESRET

1. Den 30 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. 30 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 30 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 30 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til pakkepost eller anden fragtmand senest 30 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Toolster ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Toolster, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Toolster returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er to måder hvorpå De kan returnere varen på:

 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsenet eller lade være med at afhente den i pakkeshop. I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsenet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Toolster.

 • De kan modtage varen fra postvæsenet og efterfølgende inden for de 30 dage, returnere varen til Toolster. I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerende varer er købt hos Toolster.


  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerende varer er købt hos Toolster.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Toolster anbefaler, at varen returneres via GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Toolster. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto samt pakker sendt til pakkeshops nægtes modtaget af Toolster.

  Bemærk: Skaffevare tages ikke retur.
 • 3. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til Toolster skal være forsvarligt indpakket.

  Toolster anbefaler, at varen returneres som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i transport systemet og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Toolster. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  4. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Toolster, at De retter henvendelse på mail til info@toolster.dk eller på telefon 97151500.

  PRISGARANTI, PRISMATCH, STORKØB

  PRISGARANTI

  Vi vil være din fortrukne leverandør af værktøj og har derfor mærket nogle af vores vare med et prisgarantiskilt, det vil sige at hvis du finde varen billigere andre steder matcher vi prisen. Send en mail på info@toolster.dk med oplysninger om hvor du har fundet varen.

  Det gælder på alle de vare som har mærket PRISGARANTI.

  Følgende punkter skal dog overholdes.

  Varen skal være identisk. Den skal være til salg på en aktiv dansk hjemmeside eller butik og den skal være på lager. Det gælder ikke ved kø tilbud, åbnings tilbud, tilbud i begrænset antal, medlems tilbud, personlige tilbud. Der SKAL være tale om en annonceret pris.

  Har du allerede fået leveret din vare og det er inden for 14 dage efter leveringen, kan du gøre brug af prisgarantien på bestilte varer, ved at skrive til os på info@toolster.dk. Husk at skrive ordre nr. i mailen.

  PRISMATCH

  Hos Toolster holder selvfølgelig hele tiden øje med priserne på markedet, men det er svært at være over alle priser på nettet hele tiden, da der er mange kampagner og indkøbs muligheder.
  Så er der en vare på toolster.dk hvor der ikke står prisgaranti og du kan finde den billigere et andet sted, så send os en mail info@toolster.dk med linket til varen. Så kigger vi på om vi kan matche prisen. Og vender hurtigt tilbage med et svar.

  Følgende punkter skal dog overholdes.

  Varen skal være identisk. Den skal være til salg på en aktiv dansk hjemmeside eller butik og den skal være på lager.

  STORKØB

  Har du en større ordre? Det kan være du har ansat en ny mand og skal have en firmabil fyldt med værktøj. Det kan være i en produktion hvor der skal bruges en større mængde af en vare. Eller du kan have været uheldig og fået stjålet alt dit værktøj i firmabilen og skal have det generhvervet. Send os en mail på info@toolster.dk og vi vil vender hurtigst muligt tilbage med en pris.
  Der må også godt være vare på listen som ikke lige er på shoppen. Vi har mange års erfaring i branchen og har derfor mange kontakter/leverandør at trække fra.

  Konkurrencebetingelser

  Spin & Vind:


  Arrangør: Toolster ApS, CVR. 39232383
  Konkurrencens startdato er mandag den 1. november 2021.
  Konkurrencens slutdato er torsdag den 25. november 2021.
  Denne konkurrence er åben for alle personer over 18 år, der er bosiddende i Danmark. Arrangøren forbeholder sig retten til at verificere berettigelse til deltagelse samt deltagernes identitet.
  Deltagere vil blive anset for at have accepteret disse regler og at være bundet heraf, når de tilmelder sig konkurrencen.

  Deltagelse
  Deltagelsen i konkurrencen foregår ved tilmelding til arrangørens nyhedsbrev via pop-up’en med gamificationen, hvor deltageren tilmelder sig med navn og e-mailadresse.
  Deltagelsen i konkurrencen er ikke købsbetinget.

  Hver deltager kan deltage én gang og med én e-mail adresse. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og e-mail adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

  Tilmelding til nyhedsbrevet via andre formularer end gamificationen kommer ikke i betragtning til præmierne.

  Deltager må ikke benytte “Hide my e-mail”-funktionen.

  Ansatte hos arrangøren, samt deres husstand må ikke deltage i konkurrencen. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

  Det er deltagernes eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i butikken, pr. telefon, e-mail, post etc.

  Personer, som bryder disse vilkår, vil blive diskvalificeret.


  Præmien

  Præmierne er:
  ●5% rabatkode til et køb af vare(r) på hele shoppen (20% chance).
  ●2% rabatkode til et køb af vare(r) på hele shoppen (79% chance).
  ●Rabatkode til fri fragt (1% chance).
  Der er 100% gevinstchance for en af ovenstående præmier ved en deltagelse i gamificationen.
  Rabatkoderne på 2% og 2% kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Rabatkoderne må kun bruges en gang pr. kunde.
  Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.
  Fragt eller afhentning er ikke inkluderet i præmierne.
  Generelt
  Ved tilmelding til konkurrencen tilmelder deltageren sig arrangørens nyhedsbrev. Generelle betingelser for nyhedsbrevstilmeldinger kan findes i vores privatlivspolitik.
  Disse vilkår og betingelser, for gennemførelsen af denne konkurrence og fortolkningen og håndhævelsen af disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Deltagere underlægger sig uigenkaldeligt og eksklusivt domstolene i Danmark.
  Arrangøren reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt, uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar.